``Otizm Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar (OTEKDU) Projesi Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.``

7
İLÇE
15
OKUL
40
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ
12
İL MEB PERSONELİ
4
AB ÜLKESİ

“Otizmin farkındayız, hep birlikte farkında olalım!”


Otizm Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar (OTEKDU) Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konsorsiyum liderliğinde hazırlanan Konya’nın 7 farklı ilçesinden toplam 15 okulundan 40 özel eğitim öğretmeninin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen 12 katılımcının yer aldığı bir Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği  projesidir.

Proje kapsamında katılımcılarımızın otizmli bireylerin eğitimlerinde kanıta dayalı uygulamalar konusunda kendilerini geliştirmeleri ve otizmli öğrencilerimize daha iyi eğitim imkanları sunmaları konusunda kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Proje kapsamında katılımcılarımız otizmli bireylerin eğitiminde kanıta dayalı 4 alanda yurt dışında hizmet içi eğitim kurslarına katılıp bu alanlarda kendilerini geliştirip; diğer öğretmenlerimizin de gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

Katılımcılarımızın yer aldığı hizmet içi eğitim kurslarımız şu şekildedir.

  • Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behaviour Analysis)
  • Olumlu Davranış Desteği Sağlama (Positive Behaviour Support)
  • Otizmli ve Otizm Nedenli İletişim Bozukluğu Olan Çocukların Tedavisi ve Eğitimi Programı (TEACCH)
  • Resim Değiş Tokuşuna Dayalı Alternatif İletişim Sistemleri (Picture Exchange Communicaiton Systems )